Új szemlélet – új módszerek

2004-ben pályázat útján bekapcsolódtunk a holland irányítású MAG "Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás" projektbe. A program célja azon diákok számának a csökkentése, akik számára az iskola már az első években kudarcot okoz és emiatt nemcsak az iskolában maradnak le, hanem felnőve is nagy a veszélye annak, hogy kiszorulnak a munkaerőpiacról és a társadalom peremére sodródnak. Az adaptív tanulásszervezés megelőző jellegű. A gyerekek közti különbségeket természetesnek tartja és alkalmazkodik azokhoz. Nem az a lényeges, hogy segítsünk a diákoknak felzárkózni, hanem sokkal inkább az, hogy lehetővé tegyük számukra a saját ütemüknek megfelelő fejlődést, tanulást. Mivel olyan ismeretelsajátítási módokat biztosítunk a gyerekeknek, amelyekben valóban önmaguk lehetnek.

A programban a tanítók mellett az intézmény vezetői és a fenntartók képviselői is részt vettek. Az első három évben hét tanító dolgozott a projekten, a negyedik évtől folyamatosan kapcsolódtak be iskolánk nevelői. A projektben szakmailag megújultunk, sok új módszerrel, ötlettel lettünk gazdagabbak. A harmadik projektév végén tíz napos szakmai tapasztalatcserén vehettünk részt Hollandiában, ahol közelebbről is megismerkedhettünk az adaptív tanulás nemzetközi gyakorlatával.

Az adaptív tanulásszervezés megvalósításához a kor követelményeinek megfelelően elengedhetetlenül szükséges, hogy megújuljon pedagógusaink szemlélete, pedagógiai kultúrája. Nyitottabbá kell, hogy váljunk az új módszerek iránt. Szem előtt tartva a gyerekek igényeit, képességeit, személyiségük sokszínűségét.

A program első éveiben a rendszeresen megjelenő "Magtár" adott számot azon pedagógusok munkájából, akik ebben a programban aktívan munkálkodtak, köztük iskolánk nevelői is. Legkiemelkedőbb változást a szemléletváltásban, hozzáállásban, gondolkodásmódban látjuk és tapasztaljuk. A nevelők szívesen, örömmel, aktívan vettek részt a program munkájában, mert látták, érezték a változást.