Iskolánk arculata

Gyermekközpontúság

Megvalósulása iskolánk minden tevékenységének fő meghatározója. Tanóráinkon az egyéni képességek, haladási tempó figyelembevételével, rendezvényeinken, szabadidős tevékenységben, a heterogén csoportban dolgozó tanulók, egymás munkáját is tudják segíteni, jobb teljesítményre motiválni. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítunk a levelezős tanulmányi versenyeken és egyéb versenyeken való részvételre, a lassabban haladó tanulóinknak tanórai differenciálással, korrepetálással, fejlesztéssel biztosítjuk a felzárkózást, ezáltal juttatjuk őket sikerélményhez.

"Nyitott iskola" elve

Iskolánk a szülőkkel jó kapcsolatot alakított ki. Szívesen vesznek részt rendezvényeinken, és segítik munkájukkal, adományaikkal azok sikerességét. Minden évben megrendezésre kerül a szülők-nevelők bálja. Tanévenként két alkalommal a nyílt napon lehetőségük nyílik arra, hogy tanóráinkon megtekinthessék gyermekeik munkáját.

Összekapcsolódás (óvoda- iskola- könyvtár)

Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítésére programot dolgoztunk ki. Ez a program kibővült a projektnappal, melyen az iskolába készülő óvodásaink is részt vesznek a heterogén csoportok munkájában. A tanév végén az első osztályosok visszalátogatnak az óvodába, és mesélnek ovis társaiknak az iskolai életről.
A délutáni szabadidős foglakozások, magyar órák, valamint közösségi órák keretében könyvtári foglakozásokat szervezünk tanulóink számára a Községi Könyvtárban. Falunk szülötte Kerék Imre, ezért is fontos számunkra az íróvá-olvasóvá nevelés. A gyakorláshoz minden évben szervezetten is lehetőséget biztosítunk a meseíró és szövegértő olvasási versenyünkön.